PRIVAATSUSPOLIITIKA


10. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE (PRIVAATSUSPOLIITIKA)

10.1. E-poe Scandinavianbrands.ee isikuandmete vastutav töötleja on Tradehouse OÜ, registrikood 10871457, aadress Peterburi tee 47c, 11415 Tallinn, telefon +372 6730 300.
E-post info@scandinavianbrands.ee (Müüja).

10.2. Scandinavian Brands OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

10.3. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt uudiskirjaga liitumisel (e-
maili aadress), e-poe konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi,
aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu,
sünnipäev) ning veebipoe kasutaja või külastaja IP-aadress ja teised küpsiste abil kogutud
(võrgu)identifikaatorid.

10.4. Scandinavian Brands OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid eelkõige Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks ning Toodete kättetoimetamiseks. Kasutame kliendi poolt lubatud andmeid ja kogume küpsiseid ka info ja sooduspakkumiste koostamiseks ning kliendi teekonna jälgimiseks ning seeläbi parema kliendikogemuse pakkumiseks. Küpsiste kasutamise kohta saab lähemalt lugeda altpoolt (punkt 11).

10.5. Scandinavian Brands OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:

10.5.1. Kullerteenust pakkuvale ettevõtjale (Omniva, SmartPOST, DPD) ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;

10.5.2. Tellimuses sisalduvate Toodete tarnijatele (kliendi nimi ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.
10.5.3. Kui klient on avaldanud soovi/nõustunud saama uudiskirju, saadetakse tema isikuandmed ja e-posti aadress Smaily OÜ haldusalas olevasse rakendusse uudiskirja saatmise eesmärgil. Smaily OÜ privaatsustingimustega saab lähemalt tutvuda siin.
10.5.4. Isikuandmeid võime edastada koostööpartneritele ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või õiguste teostamiseks, nt raamatupidamiskohustuste täitmiseks edastame isikuandmeid vastava(te)le teenusepakkuja(te)le.
10.5.5 Tradehouse OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
10.5.6. Andmeid edastatakse Scandinavian Brands OÜ omanikfirmale Tradehouse OÜ tellimuste haldamiseks, komplekteerimiseks ja transpordiks.

10.6. Punktides 10.5.1, 10.5.2 ja 10.5.6 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid üksnes Tellimuse täitmise eesmärgil ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Scandinavian Brands OÜ.

10.7. Kliendi kontaktandmeid, sh kliendi nime, e-posti aadressi või telefoninumbrit võime kasutada ka uudiskirjade ja otseturundusteadete saatmiseks juhul kui klient on selleks loa andnud. Küpsiste abil kogutud andmeid kasutame veebipoe kasutusstatistika tegemiseks ja suunatud reklaami tegemiseks. Küpsiste kasutamise kohta loe lähemalt altpoolt (punkt 11).

10.8. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega Scandinavian Brands OÜ poole e-posti aadressil info@scandinavianbrands.ee.

10.9. Kui Klient on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku Scandinavian Brands OÜ poolt koostatud uudiskirjade ja/või personaalsete pakkumiste saamiseks, on Kliendil alati õigus see nõusolek tagasi võtta, saates vastavasisulise teavituse Scandinavian Brands OÜ-le e-posti aadressile info@scandinavianbrands.ee või vajutades iga e-posti vahendusel saadetud pakkumise juures selleks näidatud lingile.

10.10. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Scandinavian Brands OÜ poole e-posti aadressil info@scandinavianbrands.ee. Scandinavian Brands OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Scandinavian Brands OÜ hinnangul turvaline.

10.11. Juhul, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel Scandinavian Brands e-poe ostukeskkonnas rikutakse tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.


11. KÜPSISTE KASUTAMINE SCANDINAVIAN BRANDSI E-POES

11.1 Küpsised

Meie veebileht kasutab nn küpsiseid. Küpsised on info, mis liigub meie või kolmanda isiku veebiserverist kasutaja – ehk sinu – veebibrauserisse, et seda oleks võimalik sealt hiljem leida. Küpsised võivad olla väikesed failid või muud andmete säilitamise vahendid.

Küpsiste abil saab meie veebilehel oleva info ja pakkumised sinu vajadustega sobitada. Küpsised võimaldavad meil külastajaid ära tunda. Sellise äratundmise eesmärk on teha sinu jaoks meie veebilehe kasutamine lihtsamaks.

Kasutame ajutisi küpsiseid. Need kustuvad automaatselt, kui brauseri sulged. Need hõlmavad eelkõige sessiooniküpsiseid. Sessiooniküpsised salvestavad nn sessiooni ID, millega sinu brauseri erinevad päringud koondatakse ühissessiooniks. Nii saab sinu arvuti ära tunda, kui veebilehele tagasi tuled. Selliste küpsiste abil saame tagada meie veebilehe toimimise ja funktsioonid.

Lisaks kasutame ka püsiküpsiseid. Need jäävad sinu arvuti kõrvakettale ka pärast sessiooni lõppemist. Eelkõige aitavad just need küpsised meil oma pakkumisi kasutajasõbralikuks muuta.

Isikustamata küpsised ei edasta meile isikuandmeid. Sellised on näiteks statistikaküpsised. Need koguvad ja raporteerivad infot anonüümselt, aidates meil mõista, kuidas külastajad veebilehel tegutsevad.

Reklaamipartnerite kaudu paigutame reklaame teistele veebilehtedele, et näidata sulle ainult selliseid reklaame, mis sulle tegelikult huvi pakuvad. Selles protsessis kasutatakse selliste reklaamipartnerite nn kolmanda poole küpsiseid, mille määrab külastuse käigus meie veebileht ja mille loeb välja vastav reklaamipartner. Kolmanda poole küpsised on ajutised failid, mida säilitatakse sinu brauseris maksimaalselt 540 päeva pärast lehe viimast külastamist ja mis aeguvad seejärel automaatselt.

Oma arvutisse salvestatud küpsiseid saad vaadata ja kustutada ning ka nende käitlemist konfigureerida oma brauseri seadetes. Rohkem infot saad tootjalt või oma veebibrauseri funktsioonist Spikker (Help).

Küpsiste lubamine ei ole meie veebilehe kasutamise eeltingimus. Enamik veebibrausereid lubab küpsiseid automaatselt. Kui sa seda ei soovi, saad oma brauseri seadistada nii, et see teavitaks sind küpsistest ja võimaldaks nende lubamist igal konkreetsel juhul eraldi. Samuti võid seadistada oma brauseri selliselt, et sinu arvuti küpsiseid ei salvestaks, või et saad hoiatuse, kui uus küpsis saabub. Mõned brauserid pakuvad näiteks võimalust esimese poole küpsised lubada, aga kolmanda poole küpsised blokeerida.

Lisaks sellele saab juba lubatud küpsiseid alati veebibrauseri või muu tarkvaraprogrammi abil kustutada. See on võimalik kõigis levinumates veebibrauserites. Võid oma veebibrauseri seadetes määrata küpsiste üldise blokeerimise. Küpsiste blokeerimine võib tähendada, et veebipakkumiste funktsioonid on piiratud.

11.2 Pikslid, kohalik säilitamine ja muud sarnased tehnoloogiad

Oma veebilehel kasutame ettevõtte Facebook, Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) tööriista Pixel, millega saab mõõta veebiturunduse meetmete tõhusust. Jälituspikslid (mida nimetatakse ka veebilutikateks, veebimajakateks või pikselsiltideks) on väikesed koodiüksused, mis paigaldatakse veebilehele, mobiilrakendusse või reklaami sisse. Need koguvad sinu brauseri ja seadme kohta teatud andmeid, näiteks operatsioonisüsteemi, brauseri liigi, seadme tüübi ja versiooni, linkiva veebilehe, külastatud veebilehe, IP-aadressi ja muu sarnase kohta. Nende abil saame sinu tegevusi jälgida, kui oled Facebooki reklaami näinud ja/või sellel klõpsanud ning siis tellimuse esitanud. Niimoodi saame statistika ja turu-uuringute eesmärgil mõõta Facebooki reklaamide tõhusust. Meie saame selliselt salvestatud andmed anonüümselt, mis tähendab, et me ei näe sinu isikuandmeid ega saa neid muu sind puudutava infoga ühendada.

Selliseid andmeid säilitab ja töötleb aga Facebook. Seega saab Facebook teavet nende käitumise kohta, kes Facebookis mingile reklaamile klikkasid ja meie veebilehele suunati. Kasutades küpsiseid ehk sinu arvutis säilitatavaid tekstifaile, saab Facebook sind Facebooki liikmena tuvastada ja reklaame optimeerida, st pakkuda reklaame, mis on suunatud Facebooki andmekasutuse eeskirjadele vastavatele sihtgruppidele. See puudutab sind ainult juhul, kui sul on Facebookis konto ja oled Facebooki sisse loginud. Kui sa ei ole Facebooki kasutaja, ei avalda selline andmetöötlemine sulle mõju.

11.3. Veebianalüüsi tööriistad

Kasutame oma õigustatud huvide alusel (st huvi meie veebi analüüsimise, optimeerimise ja majanduslikult tasuva toimimise vastu) tööriista Google Analytics, mis on ettevõtte Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; „Google”) veebianalüüsi teenus. Google kasutab küpsiseid.

Küpsise poolt kogutud teave selle kohta, kuidas sa käesolevat veebilehte kasutad (sh sinu IP-aadress), edastatakse Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja säilitatakse seal. Google on andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt sertifitseeritud ja tagab seega Euroopa andmekaitseõiguse sätete täitmise.

Google kasutab sellist infot veebilehe sinupoolse kasutuse analüüsimiseks, veebilehel liikumise kohta aruannete koostamiseks ja meile muude veebilehe ja veebi kasutamisega seotud teenuste pakkumiseks. Sinu brauserist Google Analytics’iga edastatud IP-aadressi ei viida kokku muude Google’ilt saadud andmetega.

Kasutame Google Analytics’it ainult aktiveeritud IP-anonümiseerimisega. See tähendab, et Google lühendab kasutajate IP-aadresse Euroopa Liidu liikmesriikides või muudes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides. Ainult erandjuhtudel edastatakse täielik IP-aadress Google’i serverisse Ameerika Ühendriikides ja lühendatakse seal.

Küpsise poolt seoses veebilehe sinupoolse kasutamisega tekitatud andmete (sh sinu IP-aadressi) kogumist ja edastamist Google’ile ning Google’i poolt selliste andmete töötlemist saad takistada, laadides järgmiselt lingilt alla ja installides brauseri pistikprogrammi. Seejärel seadistatakse loobumisküpsis, mis takistab sinu andmete kogumist, kui hiljem uuesti veebilehte külastad. Juhime sinu tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi sul olla võimalik kõiki käesoleva veebilehe funktsioone täies mahus kasutada.

Rohkem teavet kasutustingimuste ja andmekaitse kohta leiad aadressilt www.google.com/analytics/terms/de.html või www.google.de/intl/de/policies/.