MÜÜGITINGIMUSED


1. ÜLDISED TINGIMUSED

1.1. Scandinavian Brands e-poes müüakse Scandinavian Brands OÜ poolt esindatavate kaubamärkide Löwengrip, Björk& Berries ja Sagaform tooteid (edaspidi Tooted).

1.2. E-poe Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda brändi esdasimüüjate juures olevast kaubavalikust, hindadest ning allahindlustest.

1.3. Tingimused kehtivad www.scandinavianbrands.ee ostu-müügi keskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Scandinavian Brands OÜ (edaspidi Müüja), ja E-poest Toote ostu sooritanud isiku (edaspidi Klient) vahel Toodete ostmisel tekkivatele õigussuhetele.

1.4. Müüja ja Kliendi vahel jõustub müügileping alates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja panga arvelduskontole.

1.5. Tooteid enne müügilepingu jõustumist ei broneerita.

1.6. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

1.7.Müüja võib muuta E-poe kasutustingimusi ja Toodete ning teenuste hindasid. Müüja annab muudatustest teada E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.8. Müüja andmed: 
Scandinavian Brands OÜ
Aadress: Tatari 64, 10134 Tallinn

Registrikood: 14149697
Käibemaksukohuslase kood: EE101924386 
Email: info@scandinavianbrands.ee
Telefon: +372 5981 7552

 

2. HIND

2.1. Toodete hinnad on esitatud eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu (20%).

2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisi käsitlemistasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse Ostukorvis.

 

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Tellimus loetakse vormistatuks ja müügileping sõlmituks Müüja ja Kliendi vahel peale arve tasumist Kliendi poolt.

 

4. TELLIMUSE EEST MAKSMINE

4.1. E-poes tehtud tellimuste eest tasutakse 100% ettemaksuna pangakaardiga.

4.2. Kliendil on võimalik kasutada tasumiseks Visa ja MasterCard deebet- ja krediitkaarte ning kõiki Eestis välja antud pangakaarte. Makseid vahendab Maksekeskus AS.

4.2.1. Pangalingid. Pangalingi kaudu maksmisel suunatakse Klient peale tellimuse vormistamist Kliendi poolt valitud internetipanka. Kliendile kuvatakse eeltäidetud maksekorraldus, kus on kirjas summa, mis tasumisele kuulub. Klient tasub Toote või Toodete tellimuse eest koheselt ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul  “Tagasi kaupmehe juurde”. Arve saadetakse Kliendi e-mailile.

4.2.2. Scandinavianbrands.ee e-pood aktsepteerib Visa (Verified by Visa) ja Mastercardi (Securecode) krediitkaarte. Krediitkaardiga maksmine toimub E-Commerce Payment Gateway kaudu ning makse sooritamiseks on vaja sisestada vaid pangakaardi andmed.

4.3. Toodete ja tellimuse Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises maksekeskkonnas, mida vahendab Maksekeskus AS.

4.4. Müüjal puudub ligipääs Kliendi panga- ja/või krediitkaardi andmetele.

4.5. Tellimuse esitamise ning tasumise järgselt saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus, kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.

 

5. TELLIMUSE KÄTTETOIMETAMINE

5.1. Scandinavian Brands E-pood tarnib kaupa Eesti piires.

5.2. Tooted tarnitakse kliendile Omniva kullerteenuse, Omniva ja Smart Posti pakiautomaatide kaudu.

5.3. Kui teisiti ei märgitud, tasub saadetise käsitlemise eest klient.  Sõltuvalt sihtkohast on saadetise tasu:
– Omniva ja Smart Posti kulleriga märgitud sihtpunkti Eestis: € 4.99
– Omniva ja Smart Post pakiautomaati Eestis: € 2,99

5.4. Üle € 49 tellimustele on kohaletoimetamine tasuta.

5.5. Tellimused käsitletakse ning postitatakse reeglina samal või hiljemalt järgmisel tööpäeval. Tellimuse kohalejõudmine sõltub postiteenuse osutajast. Orienteeruvad kohalejõudmise ajad on Eestis: 1-3 tööpäeva (soodusmüügi ajal kuni 10 tööpäeva).

 

6. TOODETE TAGASTAMINE

6.1. Kliendil on õigus tasutud tellimusest ehk ostu-müügi lepingust ilma põhjenduseta taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates tellimuse ja Toodete kättesaamisest, ja tagastada Toode/Tooted.

6.2. Toote/Toodete tagastamisel peab Klient esitama Müüjale taganemisavalduse 14 päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest.

6.3. Toode/Tooted, mis tagastatakse, peavad olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

6.4. Toote/Toodete tagastamisel tuleb täita vabas vormis avaldus ning saata e-postiga aadressil: info@scandinavianbrands.ee. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, Toote/Toodete nime ning arve või tellimuse numbrit.

6.5. Klient on kohustatud taganemisõiguse soovi korral Toote/Tooted tagastama Müüjale  avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul Toote/Tooted üle andnud logistikafirmale.

6.6. Müüja kohustub tagastama Kliendi taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik lepingu/tellimuse alusel saadud tasud, muu hulgas Kliendi poolt tasutud Toote/Toodete kättetoimetamise kulud. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Klient on talle tagastanud lepingu/tellimuse esemeks olnud Toote/Tooted või esitanud tõendi, et ta on selle Toote/Tooted tagasi saatnud.

6.7. Toote/Toodete tagastamise postikulud kannab Klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või silmaga nähtav praakkaup.

6.8. Tagastamisel tuleb kasutada tähitud posti teenust või pakiautomaati ning hoida alles postitamisel saadav dokument hilisemaks postitamise tõestuseks, sest kuni tagastatavad tooted pole Scandinavian Brands OÜ-ni jõudnud ei saa Scandinavian Brands OÜ toodete eest vastutust võtta

6.9. Aadress, kuhu tooted tagastada:
Scandinavian Brands OÜ
Tatari 64, 10134 Tallinn

6.10. Pakiautomaat, kuhu tooted tagastada:

Pakiautomaat: Balti Jaama Omniva või Smart Post pakiautomaat
Telefoninumber: +372 598 17552

 

7. TAGANEMISÕIGUSE MUUD OLULISED TINGIMUSED

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja.

7.2. Toote/Toodete defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Scandinavian Brands OÜ-d probleemist e-posti aadressil info@scandinavianbrands.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui kahe kuu jooksul peale defekti avastamist.

7.3. Scandinavian Brands OÜ ei vastuta:
7.3.1. Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest
7.3.2. Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel
7.3.3. Toote/Toodete loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

8. MÜÜJAPOOLNE TELLIMUSE TÜHISTAMINE

8.1. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Müüja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt, kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeerib Müüja esindaja koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Müüja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümber käimiseks – kas lähetada või samuti tühistada.
8.2. Tellimuse tühistamisel tagastatakse Kliendi poolt Müüjale tasutud summa viivitamata, ent mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

 

9. VAIDLUSTE LAHENDAMINE. MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

9.1. Kliendil on erinevad õiguslikud võimalused ja meetmed lepingu või Toote mittevastavusel Müüja suhtes:
9.1.1. Nõuda kohustuse täitmist; 
9.1.2. Oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; 
9.1.3. Nõuda kahju hüvitamist;
9.1.4. Taganeda lepingust või öelda leping üles; 
9.1.5. Alandada hinda; 
9.1.6. Ajalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

9.2. Müüja vastutab tellimuse ja lepingu täitmise korral Toote/Toodete lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul Toote/Toodete üleandmisest Kliendile. Ostu-müügi lepingu puhul on eeldus, et kuue kuu jooksul Toote/Toodete ostjale/Kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas Toote/Toodete üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus Toote/Toodete või puuduse olemusega;

9.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korra on Kliendil õigus nõuda Toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Toote vastu või tagastada Toode Müüja kulul.

9.4.Kliendil on kasulik teada tarbija õigustest ja Kaupleja kohustustest ning võimalusest pöörduda kaebuste puhul vastava organi poole. Kasulikku infot saab Klient Tarbijakaitse Ametist https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijale/kaubandus.

9.5.  Kliendil on koheselt peale lepingu toimumist või lepingu tingimuste õiguspärasuses kahtlemist pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole avaldusega, mille vormi leiab Tarbijakaitse Ameti kodulehelt:
https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile.

 

10. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

10.1. Scandinavian Brands OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

10.2. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Kliendilt e-poe konto registreerimisel ja/või Tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number, ostukorvi sisu ja ostude ajalugu).

10.3. Scandinavian Brands OÜ töötleb Kliendi isikuandmeid Tellimuste täitmiseks (sh Tellimusega seotud teadete edastamiseks), Toodete eest tasumiseks, Toodete kättetoimetamiseks, püsikliendi pakkumiste ja uudiste koostamiseks ning edastamiseks.

10.4. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Scandinavian Brands OÜ

10.5. Scandinavian Brands OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud järgmistel juhtudel:
10.5.1. Kullerteenust pakkuvale ettevõtjale ulatuses, mis on vajalik Toodete Kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks;
10.5.2. Tellimuses sisalduvate Toodete tarnijatele (kliendi nimi ja telefoninumber) Tellimuse täitmiseks ja klienditeeninduse tagamiseks.

10.6. Punktides 10.5.1 ja 10.5.2 sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid üksnes Tellimuse täitmise eesmärgil ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse taseme nagu Scandinavian Brands OÜ.

10.7. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti, pöördudes selleks avaldusega Scandinavian Brands OÜ poole e-posti aadressil info@scandinavianbrands.ee.

10.10. Kui Klient on avaldanud soovi ja andnud nõusoleku Scandinavian Brands OÜ poolt koostatud uudiskirjade ja/või personaalsete pakkumiste saamiseks, on Kliendil alati õigus võtta tagasi see nõusolek, saates vastavasisulise teavituse Scandinavian Brands OÜ-le e-posti aadressile info@scandinavianbrands.ee või vajutades iga e-posti vahendusel saadetud pakkumise juures selleks näidatud lingile.

10.11. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma isikuandmete ülekandmiseks mõnele muule andmetöötlejale pöördudes digitaalselt allkirjastatud taotlusega Scandinavian Brands OÜ poole e-posti aadressil info@scandinavianbrands.ee. Scandinavian Brands OÜ-l on õigus keelduda isikuandmete mõnele muule andmetöötlejale otse edastamisest juhul, kui andmete edastamine kolmandale isikule ei ole Scandinavian Brands OÜ hinnangul turvaline

10.12. Juhul, kui Klient leiab, et isikuandmete töötlemisel Scandinavian Brands e-poe ostukeskkonnas rikutakse tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

11. OSTMINE E-POEST

Samm 1. Vali toode/tooted ning lisa need Ostukorvi. Ostukorvi (ikoon ekraani paremal üleval) sisu on nähtav kui liigute hiirega selle peale. Toodete hind ja saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Toodete hind on välja toodud toote juures ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.

Samm 2. Mine ostukorvi. Ostukorvis on näha kõik tooted, mille oled Ostukorvi lisanud. Ostukorvi haldamise leheküljel saab muuta ostetava Toote/Toodete kogust ja Tooteid ostukorvist eemaldada. Ostukorvi lehel on näha nii iga üksiku toote hind kui ka kogu tellimuse hind kokku.

Samm 3. Vormista tellimus sisestades oma andmed. Kui oled toodete lisamise Ostukorvi lõpetanud, vajuta nuppu „Maksma“. Tellimuse vormistamiseks sisesta oma ees- ja perenimi, e-posti aadress, telefoni number, linn, tänav, maja number, korteri number ja postiindeks. Seejärel vali samal lehel kättetoimetamise viis -Omniva või Smart Posti pakiautomaat, Omniva või Smart Post kuller. Pakiautomaati saatmise kulu kannab ostja, hind olenemata paki suurusest või automaadi valikust on 2.99€. Kullerteenuse hind Eesti piires on 4.99€ olenemata paki suurusest või asukohast, kuhu pakk tellitakse. Üle 49€ tellimuste puhul on paki kohaletoimetamine tasuta. Ostu soorimatise leheküljel vali sobiv pakiautomaat või sisesta aadress, kuhu kuller paki toimetab. Vastavad väljad on näha Ostu sooritamise leheküljel.

Samm 4. Kinnita tellimus. Tellimuse kinnitamiseks loe läbi „Ostu- ja tagastustingimused“ ning kinnita linnukesega, et nõustud tingimustega. Ostukorvi lisatud toodete hinnad arvutatakse kokku automaatselt ja lisatakse saatmiskulu. Klient tasub kõikide toodete ja saatmise eest koheselt pangakaardiga pangalingi kaudu. Vajutades “Kinnitan tellimuse” avaneb turvalist makselahendust pakkuva teenusepakkuja hüpikaken ning klient saab ostude eest tasuda.

Samm 5. Maksa oma ostude eest. Ostude eest tasumiseks vali, millise panga kaudu soovid maksta ning logi oma internetipanka sisse ja tasu ostu eest. VISA makselahendust kasutades sisesta oma pangakaardi number, ees- ja perenimi, pangakaardi kehtivusaeg ning kolmest tähest koosnev turvakood (CVC kood), mis on nähtav pangakaardi tagaküljel.

11.5.1. Kui tellimuse eest on makstud, saabub e-kiri tellimuse kinnituse ja makse laekumise kohta ning seejärel asume tellimust komplekteerima.

 

MAKSMINE

Scandinavianbrands.ee e-poes on võimalik maksta pangalingi kaudu või krediitkaardiga. Kaardiandmete küsimisel kasutatakse SSL-turvaprotokolli ning MasterCard SecureCode ja Verified by Visa turvaprogramme, mis tagavad selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

Loe lisaks: Müügitingimused

 

KÄTTETOIMETAMINE

Kauba kättetoimetamine toimub Eesti piires ning selleks on järgmised võimalused:
1) Smart Post (tasu 2.99€)
2) Omniva (tasu 2.99€)
3) Kuller (Eesti piires 4.99€)

Tellimused käsitletakse ning postitatakse reeglina samal või hiljemalt järgmisel tööpäeval. Tellimuse kohalejõudmine sõltub postiteenuse osutajast. Orienteeruv kohalejõudmise aeg Eestis on 1-3 tööpäeva.

Üle 49€ tellimustele on kohaletoimetamine tasuta.

Loe lisaks: Müügitingimused

 

TOODETE TAGASTAMINE

Tellimusest ehk ostu-müügi lepingust on ilma põhjenduseta võimalik taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest.

Tagastamisel palun informeerige meid oma soovist e-posti teel info@scandinavianbrands.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Tagastusteatele palume lisada juurde täidetud vabas vormis tagastusavaldus. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, Toote/Toodete nime ning arve või tellimuse numbrit.

Tagastamisel palume kasutada tähitud posti teenust või pakiautomaati ning hoida alles postitamisel saadav dokument hilisemaks postitamise tõestuseks, sest kuni tagastatavad tooted pole meieni jõudnud ei saa me toodete eest vastutust võtta.

Toote/Toodete tagastamise postikulud kannab Klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

Aadress, kuhu tagastada
Scandinavian Brands OÜ
Tatari 64, 10134 Tallinn

Pakiautomaat, kuhu tagastada
Pakiautomaat: Balti Jaama Omniva või Smart Posti automaat
Telefoninumber: +372 598 17552

Loe lisaks: Müügitingimused